gallo-galet

A Incopack tenim clar que el principal objectiu del packaging i del PLV és cridar l’atenció del públic i del consumidor en el punt de venda. Per aquest motiu queda lluny utilitzar només cartells per a tal fi; els tòtems i els ficticis són suports cridaners i molt visuals que capten l’atenció i que, en la majoria dels casos, aconsegueixen que el consumidor senti curiositat pel producte o marca que es promociona.

Què oferim?

  • Originalitat
  • Innovació
  • Creativitat
  • Eficàcia 
  • Professionalitat
  • Complexitat
gale-day-de
necafe taza
ob-klorane
special k